شهرآفتاب هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی، دیگر میزبان نمایشگاه کتاب نیست!

نبود زیرساخت های مناسب در شهر تهران برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و ترافیک سنگین این نمایشگاه در مصلی امام خمینی (ره) از سال ۱۳۸۴ مسئولان ارشد اجرایی کشور را بر آن داشت تا به هر قیمتی شده تصمیم دیگری برای این رویداد بزرگ فرهنگی اتخاذ کنند؛ عزمی که پس از گذشت ۱۱ سال زمان و هزاران میلیارد تومان هزینه به دستاوردی چون نمایشگاه شهر آفتاب رسید.