جایگزین‌های خواب چیست؟

اگر ما به اندازه ۸ ساعت در روز که توسط متخصصین توصیه شده است بخوابیم در کل یک سوم از زندگی خود را در خواب سپری کرده‌ایم. اما آیا واقعا راهی نیست که نیاز به خواب را به طور کامل از میان ببریم؟علیرغم پیشرفت‌های علمی بشر و نظریاتی که در خصوص عملکرد و هدف خواب مطرح شده است ما هنوز دقیقا نمی‌دانیم که هدف واقعی خوابیدن در حیوانات چیست، این نا آشنایی با هدف اصلی و کامل خواب کار جایگزینی آن را بسیار سخت کرده است. با این حال وعده ساعت‌های بیداری بدون وقفه و رفع نیاز به خواب به حدی شدید بوده است که دانشمندان تمام سعی خود را برای رسیدن به آن به کار ببندند. در این ویدیو با روش‌هایی که برای حذف خواب از برنامه زندگی بشر کشف شده است بیشتر آشنا شوید.